Rok szkolny 2018/2019

 Przewodniczący:
Wiktoria Olejnik
Zastępca Przewodniczącego:
Anna Sowijak

Poczet sztandarowy:
Iga Golec
Karmina Sandak
Dominik Mikołajczyk
 
Opiekunowie samorządu:
mgr Agnieszka Kołodziej
mgr Magdalena Morka