DRUKI DO POBRANIA 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO

PRZY PUBLICZNEJ  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  IM. M. KOPERNIKA W CZARNOŻYŁACH  na rok szkolny 2019/2020

 WNIOSEK

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

KONTYNUACJA