Inne

KANGUR MATEMATYCZNY ZADANIA ON-LINE:

https://www.kangurmatematyczny.org 

 

KONKURS CHEMICZNY - KLASA 8

http://wojewodzkie.wckp.lodz.pl/content/wojew%C3%B3dzki-konkurs-przedmiotowy-z-chemii

http://wojewodzkie.wckp.lodz.pl/archiwum_konkurs%C3%B3w

 

 

PLIKI NA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV - VI

 Plansza scratch: (kliknij PPM na obraz i zapisz grafikę jako...)

 https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/chemical-bonds 

 

Regulamin pracowni komputerowej

Zabronione jest wprowadzanie zmian, samowolne manipulowanie sprzętem i usuwanie czegokolwiek bez zgody nauczyciela.

Dyżurni rozdają laptopy na początku lekcji oraz pilnują porządku po skończonych zajęciach.

Z Internetu można korzystać jedynie po uprzednim uzyskaniu pozwolenia nauczyciela.

Uczniowie przeszkadzający w pracy innym są odsunięci od pracy przy komputerze.

Niedopuszczane jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.

Zabronione jest, bez zgody nauczyciela, instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania.

Bezwzględnie zabrania się jedzenia i picia w pracowni komputerowej.

Po zakończeniu lekcji, uczniowie prawidłowo kończą pracę z komputerem i pozostawiają po sobie porządek.

Przed przystąpieniem do pracy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym ma pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela.

 Zadania:

9_IV.pdf   

 excel A

excel B