hawaje

HAWAJSKIE RYTMY - KONCERT

    Zbliżają się wakacje i chyba każdy z nas marzy, żeby spędzić je na słonecznej, egzotycznej plaży. Dlatego grupa Atelier zaprosiła nas na Hawaje. Oglądaliśmy hawajskie stroje i tańce. Po całorocznych lekcjach muzyki chętni mogli wziąć udział w konkursie wiedzy związanym z prezentowanymi przez cały rok tematami muzycznymi.

lprzyrprzed

LEKCJA PRZYRODY W PRZEDSZKOLU

    W ramach projektu „Żyję w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym – edukacja ekologiczna w Publicznej Podstawowej w Czarnożyłach” zaplanowana wycieczka do Leśniczówki w Leniszkach nie odbyła się z powodu złych warunków atmosferycznych, dlatego też pan myśliwy odwiedził naszą placówkę i przeprowadził pogadankę. W spotkaniu uczestniczyli przedszkolaki z Czarnożył i Gromadzic oraz pierwsza klasa. Dzieci były żywo zainteresowane i zaciekawione poznawaniem roślin i zwierząt zamieszkujących środowisko leśne. Uczyły się poszanowania przyrody. Mamy nadzieję, że nasze dzieci będą rozumiały potrzeby zwierząt i roślin oraz będą miały szacunek do otaczającej nas przyrody – aby w przyszłości, pochylając się nad roślinką, spotykając zwierzę mogły powiedzieć: „JESTEM TWOIM PRZYJACIELEM”. Nie tylko od dorosłych, ale także od dzieci można się uczyć, jak korzystać z dobrodziejstw natury i nie niszczyć jej.
    Przebieg spotkania został udokumentowany na fotografiach, dzięki czemu niecodzienne spotkanie z panem myśliwym pozostanie na długo w pamięci dzieci.